06. Sách Cẩm nang hợp đồng thương mại

Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI đồng tác giả
NXB: Lao động 2010.

Số lượt truy cập: 210,205