Tư liệu ANVI

Bình luận

419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ số.

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị hiểu sai thêm:...

Xem chi tiết

418. Bình luận Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2023

(ANVI) – 20 nội dung góp ý cho 100 Điều luật đầu của Dự thảo trình Quốc hội...

Xem chi tiết

417. Bình luận quy định về Giao dịch bất động sản qua sàn.

(ANVI) – Gạch ý tại chỗ phát biểu tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về...

Xem chi tiết

416. Bình luận quy định về xử lý nợ xấu.

(ANVI) – Gạch ý tại tham luận Hội thảo do Vấn đề xử lý nợ xấu trong Dự...

Xem chi tiết

414. Bình luận Pháp luật về đầu tư kinh doanh vàng

(ANVI) – Qua 11 năm thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về Quản lý hoạt động kinh doanh...

Xem chi tiết

413. Bình luận về quyền của người sử dụng đất trong Luật Đất đai

(ANVI) – Tham luận Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội tổ chức ngày 14-3-2023...

Xem chi tiết

412. Bình luận Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng

(ANVI) – Tham luận tại Toạ đàm do Bộ Tư pháp & NHNN tổ chức ngày 10-3-2023 tại...

Xem chi tiết

411. Bình luận Về 3 vấn đề pháp lý quan trọng trong Luật Đất đai

(ANVI) – Tham luận Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (Dự luật) do VCCI tổ...

Xem chi tiết

Số lượt truy cập: 182,969