Tư liệu ANVI

Bình luận

423. Bình luận về chính sách và giải pháp quản lý thị trường vàng

(ANVI) – Chuẩn bị tại chỗ & phát biểu tại Hội nghị do NHNN tổ chức ngày 09-6-2024...

Xem chi tiết

422. Bình luận Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng

(ANVI) – Bản trình xin ý kiến Quốc hội tháng 5-2024, góp ý theo đặt hàng của Liên...

Xem chi tiết

421. Bình luận Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

(ANVI) – Góp ý theo đề nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Bản trình kỳ...

Xem chi tiết

ANVI Tranh luận: Về việc quy buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội tham ô.

(ANVI) – Tôi, Luật sư Trương Thanh Đức, bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, xin tranh...

Xem chi tiết

ANVI Luận cứ: Không thể áp dụng nguyên tắc bất lợi cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

(ANVI) – Luận cứ bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong Vụ án Trương Mỹ Lan &...

Xem chi tiết

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài chính bất động sản”

(ANVI) – Tham luận Hội thảo “Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do Tạp chí Đầu...

Xem chi tiết

419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ số.

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị hiểu sai thêm:...

Xem chi tiết

418. Bình luận Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2023

(ANVI) – 20 nội dung góp ý cho 100 Điều luật đầu của Dự thảo trình Quốc hội...

Xem chi tiết

Số lượt truy cập: 211,853