05. Sách Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI đồng tác giả
NXB: Tư pháp 2016

Số lượt truy cập: 183,229