1.782. Chuyên gia đánh giá về đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính.

(NDTV) – Hoàng Phương biên tập, MC Thu Hà Phóng vấn LS Trương Thanh Đức ngày 22-8-2017, HN

Nhịp sống Kinh tế, Truyền hình Nhân Dân 9h45-10h ngày 27-8-2016 (từ 7’26 – 15’20):

http://nhandantv.vn/chuyen-gia-danh-gia-ve-de-xuat-tang-thu…

Truyền hình Nhân dân (Nhịp sống Kinh tế) 9h45 – 10h ngày 27-8-2017:

http://nhandantv.vn/chuyen-gia-danh-gia-ve-de-xuat-tang-thue-cua-bo-tai-chinh-v56198

https://www.youtube.com/watch?v=L4brVCAhafc

 

 

 

 

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.731. Có nên đánh thuế nước sạch?

(TN) - Là mặt hàng "thiết yếu nhất trong các loại thiết yếu", nhưng nước...

Bình luận 

ANVI - Tranh luận lần 3 với SCB và Viện Kiểm sát...

(ANVI) - Gần như 99% bị cáo cúi đầu nhận tội, nhưng vẫn đều cảm...

Phỏng vấn 

4.280. ‘Giải mã cùng luật sư’: Cần lưu ý gì...

(TT) - Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Podcast “Giải mã cùng luật sư’’...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 206,980