10. Cần phải giải trình.

(ANVI) – Từ ngày 30-9-2013, người dân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước giải trình về những nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Yêu cầu giải trình của người dân phải liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình và thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan được yêu cầu. Người yêu cầu giải trình phải trình bày rõ ràng, trung thực, có căn cứ về nội dung yêu cầu giải trình, đồng thời, phải cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung yêu cầu giải trình.

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày gia hạn và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

Giải trình là biện pháp thể hiện quyền giám sát của người dân với cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, với việc đặt ra nhiều điều kiện đối với người dân khi yêu cầu giải trình, thì việc giải trình có khả năng rơi vào tình trạng câu hỏi không có lời đáp xác đáng, như tại nhiều phiên họp Quốc hội vừa qua.

Ngày 07-8-2013

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ...

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị...

Phỏng vấn 

4.203. Băn khoăn đề xuất cấm bán bảo hiểm qua...

(ĐTCK) - Đề xuất cấm ngân hàng liên kết với các công ty bảo hiểm vấp...

Trích dẫn 

3.629. Chuyên gia: Giảm tỷ lệ sở hữu cũng khó...

(VNB) - Theo các chuyên gia quy định về tỷ lệ sở hữu không phải là vấn đề,...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 184,930