101. Góp ý Dự luật các TCTD.

(ANVI) –  DỰ THẢO 25-2-2008

 1. Quan điểm soạn thảo :
  • Cần cụ thể, chi tiết hơn.
  • Một số tỷ lệ giới hạn cần quy định cụ thể hoặc khung,
 • Ví dụ giới hạn đầu tư, góp vốn mua cổ phần
 • Vào 1 tổ chức không quá 11%, tổng số 40.
  • Ví dụ vốn pháp định (Điều 17). Mức khởi điểm chịu thuế.
 1. Tên gọi:
  • Đề nghị thay đổi.
 2. Đối tượng áp dụng (Điều 2):
  • Không áp dụng Tập đoàn được.
  • Đối tượng chính là TCTD, nhưng đến nhiều điều sau thì lại quy định TCTD và “chi nhánh ngân hàng nước ngoài” (Điều 17).
 3. Khái niệm (Điều 4):
  • Đưa vào điều định nghĩa quá nhiều, cần chuyển vào các điều nội dung nếu:
 • Lặp lại ít lần trong Luật (không có file chưa tìm được cụ thể).
 • Là vấn đề phức tạp, dài, cần quy định thành Điều riêng như khoản 17, Điều 4 “Các dịch vụ có liên quan đến hoạt động ngân hàng”; khoản 30, Điều 4 “Thành viên độc lập của HĐQT, HĐTV”.
  • Theo Điều khoản 4.32, Tổng Giám đốc và có thể là Giám đốc, Trưởng Phòng là “Người quản lý TCTD”, đến Điều khoản 4.33, thì các đối tượng này cũng có thể là “Người điều hành TCTD”.
 1. Giấy phép:
  • Điều khoản 4.15 và chỗ khác chỉ nói đến Giấy phép Ngân hàng, không nói đến các Giấy phép của Chi nhánh.
  • Thành lập Chi nhánh cần Giấy phép con, nhưng toàn bộ Dự luật thì không đề cập gì đến, các khái niệm liên quan đến Giấy phép cũng loại trừ ra, trong khi thực tế thì chắc chắn có.
 2. Nhiều nội dung không rõ:
  • Điều khoản 13.3: TCTD được từ chối cung cấp thông tin liên quan đến tài sản:
 • Phải là tài sản gửi, chứ không phải là nói chung như tài sản bảo đảm tiền vay.
  • Những trường hợp không được cho vay (Điều 88).
  • Từ ngữ lung lung:
 • Điều khoản 38.5: Tổng Giám đốc ban hành “quy chế, quy định nội bộ”
 • Điều khoản 61.12: HĐQT ban hành “quy định nội bộ”.
 • Cho vay kinh doanh bất động sản.
 1. Số thành viên HĐQT không có bằng đại học
  • Khoản 4, Điều 32: < 25%.
  • Cổ đông, thị trường lựa chọn.
  • Đây là được chọn, không ai bắt chọn.
  • 5% của Ngân hàng bây giờ tối thiểu 50 tỷ đồng. Người có 50 tỷ đồng xứng đáng là ông chủ ngân hàng, nếu cổ đông chọn.
 2. Thành viên HĐQT độc lập:
  • Đúng, cần thiết.
  • Lúc đầu không ra gì, nhưng không áp dụng thì không bao giờ có được.
 3. Chuẩn y nhân sự (Điều 40):
  • Chuẩn y 2 lần: Sai Luật.
  • Chuẩn y trước: Không hợp lý.
  • Chuẩn y sau: Đặt ra điều kiện thật chặt, thật cụ thể, thật rõ. Chuẩn y là được, chỉ xem xét lại trong trường hợp đặc biệt.
  • Ông Nguyễn Đình Tứ.
 4. Cách thức bầu:
  • Bầu dồn phiếu là đúng, cần thiết, nhất là sở hữu cá nhân < 5%, tổ chức < 10%, người có liên quan < 20% (Điều 54)
  • Đối với bầu thành viên HĐQT, BKS.
 5. Không cùng đảm nhiệm chức vụ (Điều 42):
  • Thành viên HĐQT không đồng thời là thành viên BKS
  • Nói về cá nhân, là đúng, nếu hiểu doanh nghiệp là sai.
 6. Tỷ lệ biểu quyết tối thiểu:
  • Luật Doanh nghiệp : 65%.
  • Nghị quyết 71 : 51%.
  • Công văn số 2217/NHNN-CNH ngày 19-3-2007 của NHNN về việc áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp : 65%.
  • CV 11388 NHNN-CNH ngày 24-10-07 V/v Thực hiện Nghị quyết số 71 : 51%.
  • Công văn 771/BHK-TCT ngày 26-12-2007 Áp dụng Nghị quyết 71/2006/QH11. : 65%
 7. Thời gian có hiệu lực:
  • Chỉ cần 3 tháng:
 • Luật phải áp dụng được ngay
 • Luật nâng cấp, không phải là vấn đề mới.

—————————–

Bài được lưu ở đây:

ĐC: Công ty Luật ANVI, tầng 2, Tòa nhà Savina, số 1 Đinh Lễ, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, HN

FB: Trương Thanh Đức (www.facebook.com/LSTruongThanhDuc)

E-mail: duc.tt @anvilaw.com

Web: www.anvilaw.com

ĐT: 090.345.9070

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.731. Có nên đánh thuế nước sạch?

(TN) - Là mặt hàng "thiết yếu nhất trong các loại thiết yếu", nhưng nước...

Bình luận 

ANVI - Luận cứ bào chữa cho 3 bị cáo vụ Tân...

Chuẩn bị 3 phương án hoàn toàn khác nhau: Phương án 1 là 1 mất 1...

Phỏng vấn 

4.281. Ông Trần Quí Thanh nhận thức hành vi của...

(QHTV) - Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 207,298