101. Phiền hà ký tá.

(ANVI) – Điều khoản 113.1, Luật Doanh nghiệp 2005, quy định: Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty phải có chữ ký của tất cả các thành viên.

Luật xem chừng chắc cú, theo kiểu chuộng giấy trắng mặc đen, bút sa gà chết ở xứ ta từ xửa từ xưa. Tuy nhiên, ký tá cả mớ không tránh khỏi phiền hà, nhất là trường hợp không kịp xuống tay tại ngay cuộc họp. Quan họ nghĩ chúng em về rồi, muốn lôi tất cả các vị vào ký một tờ giấy thì mới thấy là không dễ, đặc biệt với các vị ngồi xa trụ sở. Rủi như, tất cả đều đã đồng ý, đồng tình, nhưng có một đồng chí đổi ý nghĩ lại vào trước phút múa bút, thì hoá ra Biên bản trở thành bất hợp lệ?

Vì nhẽ lắm đỗi phiền hà nhưng vẫn chả ra ngô ra khoai, nên Luật Doanh nghiệp 2014 đã xoay hẳn nội dung trên: Chỉ anh Chủ tọa cùng chị lập Biên bản là phải ký tá rõ ràng và chính cặp đôi này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của Biên bản[1].

Tất nhiên, tờ giấy nào cũng có 2 mặt. Kiểu cả làng cùng ký như cũ thì phiền hà, nhưng mà ăn chắc. Kiểu mới chỉ 2 người ký, tuy giản tiện, nhưng cũng dễ xảy ra nguy cơ tuỳ tiện. Chưa kể Luật cũng chẳng cấm chủ toạ kiêm luôn thư ký, vậy thì liệu 1 tay có thể ký cả 2 chữ?

Ngày 10-6-2015

[1] Điều khoản 150.1.i, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định: Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký thì tất cả thành viên khác dự họp ký.

 

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ...

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị...

Phỏng vấn 

4.205. Quy định áp trần lãi vay 30% tại Nghị định 132:...

(TTTC) – Hiểu một cách đơn giản, nếu như tổng chi phí lãi vay của...

Trích dẫn 

3.630. Sập bẫy “hỗ trợ lấy lại tiền bị...

(DĐDN) - Thời gian gần đây, việc các văn phòng luật, luật sư bị mạo...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 185,466