114. Bầu bán miên man.

(ANVI) – Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Cuộc họp hội đồng quản trị, phải đạt ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp, còn khi thông qua nghị quyết thì phải đạt quá ½ số thành viên dự họp tán thành.

Tuy nhiên, Điều khoản 162.2 chốt tiếp: Trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng quản trị chấp thuận, thì thành viên có lợi ích liên quan đến thương vụ đó chỉ được ngồi dự họp mà sẽ không có quyền biểu quyết.

Vấn đề đặt ra là, khi tính phần trăm tổng số thành viên dự họp, thì phải cộng hay trừ mấy ông có lợi ích dính vào? Cộng thì luật chẳng sao, nhưng dễ dính vào vướng mắc, ngắc ngứ. Mà trừ thì chỗ nào bảo trừ, cho trừ, nói trừ mà trừ, chứ không thì có mà trái luật? Mấu chốt là luật thiếu mất 4 chữ “có quyền biểu quyết”, trong cụm từ thành viên dự họp như đã chốt kiểu vậy với cuộc họp cổ đông.

Minh hoạ tình huống thật: Có 5 thành Hội đồng quản trị dự họp, nhưng 3 có lợi ích liên quan và đương nhiên mất quyền biểu quyết. 2 người được quyền biểu quyết tán thành, đạt 100% số phiếu tính trên 2, nhưng lại chỉ đạt 30% nếu tính trên tổng 5 đầu đen dự họp.

Trong lúc mờ đục, tù mù thế này, thì tốt nhất là né luật như vầy: Bố trí 2 đồng chí bãi họp. Họp lần 1, chỉ có 3/5 là chưa được, bước vào lần 2, vẫn 3 nhưng lại là hợp pháp. Biểu quyết 2/3, thế là đạt quá bán tán thành tính trên số thành viên dự họp.

Đúng luật từng chữ rồi, thì thôi khỏi lăn tăn.

Ngày 16-9-2015

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,700