116. Lách thuế nhà đất.

(ANVI) – Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, đã sửa lần dần mấy lượt, người bán 1 nhà đất duy nhất thì khỏi nộp thuế thu nhập, dù có kiếm trăm triệu hay trăm tỷ.

Nhà đất không duy nhất, thì có 2 cách thức nộp thuế: 25% trên phần chênh lệch giữa giá bán và giá gốc hoặc 2% trên giá trị hợp đồng.

Có tới 99% giao dịch được nộp và phải nộp theo con số 2%. Vì cách thứ nhất đòi hỏi giấy tờ, sổ sách chính xác khá cao và chẳng dễ tý nào trốn bớt sưu cao, thuế nặng. Cách thứ 2 vừa đơn giản, dễ dàng, vừa đáng hoàng “lách” thuế. Tính toán, thu nộp thuế má thì cứ theo khung giá mà áp, nên hợp đồng mua bán, thì ghi giá thấp bao nhiêu cũng chiều được hết. Kể cả chuyển thành quà cáp, cho tặng, biếu xén, tình nghĩa, nhà cho không, biếu không cũng vẫn đúng luật cơ mà. Luật khuyến khích làm sai vì không sai thì hại. Ai lớ ngớ, ai sợ sai, ai dại sột, thì hãy chọn giá đúng, cúng thuế.

Các mối chức năng còn dăng khắp chốn, sẵn lòng bày cỗ miễn thuế cho người có vài ba cơ nghiệp vì phường, xã được giao xác nhận cái duy nhất, nhưng tài thánh gì mà biết đó là đúng hay sai. Bài bản hơn, chuyển sang cho bố mẹ, vợ chồng, con cái, huynh đệ, tỷ muội bán thì cũng thoát thuế. Nếu họ chưa sở hữu nhà đất khác, thì rất rõ ràng, thuộc hàng miễn thuế khi đẩy đi bán hộ.

Thế là luật suốt ngày bưng bịt, như đưa ra điều kiện là sở hữu nhà đất ít nhất 183 ngày mới được miễn thuế. Hay đang nhăm nhe sửa luật, quất thuế đối với nhà đất có giá trị lơn lớn, dù là nhà duy nhất.

Ngày 30-9-2015

Bài viết 

301. Quyền của công dân đối với đất đai trong...

(QĐND) - Bên cạnh việc cần phân biệt rõ ràng giữa quyền sở hữu và...

Bình luận 

415. Bình luận về tình trạng Hình sự hoá các...

(ANVI) - Bài viết theo đặt hàng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp...

Phỏng vấn 

4.019. Bất cập pháp luật dấu thầu

(VTV1) - Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài...

Trích dẫn 

3.451. Luật thuế Thu nhập cá nhân: Kiến nghị...

(LĐ) - Hiện nay đang là cao điểm quyết toán Thuế thu nhập cá nhân. Người...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 140,815