118. Ngành nghề lê thê.

(ANVI) – Kỳ tích làm luật thật lớn là đã chốt cứng 6 ngành, nghề bị cấm hẳn, 267 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư 2014, Phụ lục số 4.

Thật rõ tựa ban ngày, nhưng có hay không phập phồng điều kiện?

3 ngành, nghề “Kinh doanh thực phẩm” thì thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của 3 bộ: Công thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Y tế. Kinh doanh thực phẩm thì muôn hình vạn trạng, mỗi bộ quản lý một số thứ, chứ không thể gọi đó là 3 ngành, nghề. Chưa kể, phụ gia thực phẩm, tra tầm mãi cũng không rõ thuộc ngành nghề nào, đành liệt vào “thực phẩm”.

Chỉ riêng đận “Kinh doanh dịch vụ quảng cáo” thuộc 1 dòng trong 267, nhưng đấy mới là quảng cáo đại chúng thuộc Bộ Văn – Thể – Du. Còn quảng cáo hàng đặc biệt thì dễ gì mà phân biệt? Điều 19, Luật Quảng cáo 2012 đã chốt hạ: “Chính phủ quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt“. Điều 12, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP lại đẩy tiếp: Việc quảng cáo các loại này chỉ thực hiện sau khi được 3 Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác nhận nội dung quảng cáo. Thông tư số 09/2015/TT-BYT quy định: Quảng cáo sữa phải được Bộ Y tế xác nhận. Trước đó, Thông tư số 40/2012/TT-BCT lại quy định: Bộ Công thương đảm trách xác nhận việc quảng cáo sữa.

Không ít ngành nghề lê thê kiểu đó. Vậy là tưởng rõ mà vẫn chưa rõ.

Ngày 14-10-2015

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,695