122. Hoà giải trái luật.

(ANVI) – Nghị định chỉ được sinh đẻ, vẽ vời các điều kiện kinh doanh trong ổ 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được niêm yết theo Luật Đầu tư 2014.

Luật mới rõ hay, với đầy đủ, cụ thể, dễ ràng nhận biết nhất xưa nay, nhưng rồi lại vẫn chẳng hay một số thứ. Giả sử mấy anh kinh doanh vàng tài khoản, hay còn diễn nôm là sàn vàng thì có phải phép tắc hay chăng? Hổng rõ, vì nó chẳng trong nhóm cấm, cũng chẳng trong 3 nhóm rõ rành hạn chế về vàng gồm: Kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đặc biệt là một Dự thảo Nghị định sắp “khai sinh” ngành dịch vụ hoà giải thương mại[1]. Trong đó quy định các tiêu chuẩn điều kiện của Hòa giải viên và điều kiện thành lập Trung tâm hoà giải khá tương đồng với bên Trọng tài thương mại. Ấy nhưng có bói mỏi mắt cũng không thấy hoạt động hoà giải thương mại nằm trong danh sách ngành nghề có điều kiện, trong khi nó chẳng khác gì dịch vụ của trọng tài thương mại?

Mặc dầu đã có nhiều luật đề cập đến hòa giải thương mại như Luật Thương mại 2005, Luật Trọng tài thương mại 2010, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010,… nhưng không ban hành Nghị định thì tắc tỵ, mà cứ ban hành thì trái với những thứ tương tự!

Ngày 11-11-2015

[1] Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ...

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị...

Phỏng vấn 

4.205. Quy định áp trần lãi vay 30% tại Nghị định 132:...

(TTTC) – Hiểu một cách đơn giản, nếu như tổng chi phí lãi vay của...

Trích dẫn 

3.630. Sập bẫy “hỗ trợ lấy lại tiền bị...

(DĐDN) - Thời gian gần đây, việc các văn phòng luật, luật sư bị mạo...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 185,466