126. Khai sanh doanh nghiệp.

(ANVI) – Thời buổi công nghệ, luật lệ cũng phải hiện đại. Việc đăng ký khai sinh cho doanh nghiệp qua mạng đã bước từ Thông tư của bộ vô thẳng Luật Doanh nghiệp 2014.

Dù Luật đã chốt rồi, nhưng vẫn coi như chưa có, nếu thiếu hướng dẫn. Khổ nỗi hướng dẫn chán chê vẫn còn e ngại. Nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng như Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT, đều đẩy thủ tục nhảy ra khỏi mạng: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng phải có bản giấy đối chiếu tại cơ quan đăng ký. Không nộp bản giấy, thì muôn đời không xuất giấy khai sinh. Thế thì cơ sở pháp lý vẫn là giấy trắng, mực đen, chỉ thiếu mỗi dấu đỏ, đó là xếp lốt, chứ chưa chốt là đăng ký điện tử.

Rồi nữa, hễ cứ có khác nhau giữa giấy và điện, mà không thông báo trước khi nộp, liền bị gắn ngay mác “giả mạo hồ sơ” không còn tơ lơ mơ gì lý do, lý trấu. Chế tài xử lý cũng cố định luôn: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tức là “đứa con sắp cắt rốn” đang thò ra, úi rà sẽ bị giữ lại. Câu hỏi chưa hề tắc: Chắc không thể cấm khổ chủ quay lại làm vòng 2, 3 và mãi mãi.

Trách nhiệm về hồ sơ giấy lấy để đối chiếu với điện thế nào, trước kia thuộc về người nộp, nay chỉ đích danh chỗ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nhưng nhỡ công ty mà bổ mươi người cùng đại diện, thì trách nhiệm biết thuộc về ông nào?

Quy định cũng chưa chỉ rõ, nếu không phát hiện ra sự vênh váo, thì lấy cái gì làm gốc, bởi cái hướng dẫn: Cứ theo đúng hồ sơ đăng ký. Nhưng hồ sơ khi này là đôi chứ không chỉ có 1.

Ngày 09-12-2015

 

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,695