136. Hai ông đồng gật.

(ANVI) – Luật Kế toán 2003 hay 2015 đều chốt cứng người đại diện theo pháp luật của công ty bố trí kế toán trưởng.

Đôi Luật Doanh nghiệp cũ mới lại nhất loạt ấn định, nếu là công ty TNHH 2 chỗ trở lên, thì việc bổ nhiệm kế toán trưởng thuộc quyền sinh sát của Hội đồng thành viên. So sánh 2 mâm Kế toán và Kinh doanh, thì thấy chị kế toán xem chừng yếu luật lý, vì mọc đâu ra cơ chế “bố trí” chức vụ?

Hội đồng thành viên mà cứ áp luật Doanh nghiệp, sắp xếp nghị quyết ín quân ta vào ghế kế trưởng mà chẳng cho ông đại diện nói gì, thì hóa ra coi thường Luật Kế toán. Ngược lại, ông nào cậy mình là đại diện theo pháp luật công ty, chỉ vin vào Luật Kế toán, tự tung tự tác ủn cánh mình làm kế toán trưởng, mà không thỉnh thị Hội đồng thì lại coi khinh Luật Doanh nghiệp. Kiểu bổ nhiệm cán bộ một cổ 2 tròng thật đông luật lệ.

Để chắc cú thì rủ nhau cùng quyết, muốn duyệt anh nào, thì nhét vào nghị quyết. Rồi ông đại diện đóng triện bổ nhiệm là ngon.

Mắc mứu chưa xong nếu trong một công ty lại có vài suất người đại diện. Luật chỉ liến phiến xướng danh, còn thực chức thuộc ai thì lại phải phân vai trong Điều lệ. Nếu không rõ vai vế, thì nhẽ hô nhau cùng ký.

Tóm lại, bổ nhiệm cái chức chẳng rõ to hay nhỏ, chỉ biết không có đối với doanh nghiệp thế giới văn minh, không có chuyện 1 mình, cứ phải 1 hội đồng thông qua và có thể vài ba ông phải ký.

Ngày 24-02-2016

Bài viết 

302. Khơi thông pháp lý, tạo sức bật cho đất...

(QĐND) - Để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển, trước hết...

Bình luận 

415. Bình luận về tình trạng Hình sự hoá các...

(ANVI) - Bài viết theo đặt hàng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp...

Phỏng vấn 

4.021. Chấn chỉnh Home Credit, F88: Tuân thủ và minh...

(VNF) - Sau khi một số công ty đòi nợ thuê bị điều tra và các nhân viên...

Trích dẫn 

3.455. Lật tẩy chiêu trò “gọi vốn” của Công...

(DĐDN) - Không có dự án kinh doanh cũng chẳng có doanh thu, nhưng nhà đầu tư vẫn...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 141,246