158. Nhùng nhằng đăng ký.

(ANVI) – Là những công ty kinh doanh rành rành & có khi to đoành, nhưng chẳng rõ nó có là doanh nghiệp nữa hay không?

Vì tuy có mã và nộp thuế như doanh nghiệp, nhưng lại không có mã số doanh nghiệp và tất nhiên là không đăng ký doanh nghiệp, càng không đăng ký kinh doanh tại cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Mấy chú công ty bảo hiểm thì được Luật Kinh doanh bảo hiểm bảo vệ bằng câu: Giấy phép thành lập và hoạt động đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mấy anh doanh nghiệp rõ ràng làm ăn kinh doanh kiếm tiền bạc như luật sư, công chứng, đấu giá, trường tư, viện riêng,… thì được các luật chuyên ngành khoanh riêng, khỏi cần đăng ký kinh doanh.

Ngược lại, mấy em hợp tác xã công nông binh thương đủ thể loại, theo luật cùng tên khác họ, thì luật chẳng dám chỉ rõ nó là doanh nghiệp, nhưng nó lại đăng ký kinh doanh y như doanh nghiệp.

Cả bọn đều là thương nhân theo Luật Thương mại 2005, là ngành, nghề kinh doanh theo Luật Đầu tư 2014, là doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014 và là pháp nhân thương mại theo Bộ luật Dân sự 2015, cứ kinh doanh tưng bừng, nhưng chả có gì để mà ghi nhận tại cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia..

Nhưng chưa có ý tưởng, ý đồ, ý định, ý thích quản lý chung, cứ lung tung mỗi ông một góc. Nhiều chục năm rồi còn loăng quăng mãi vẫn chẳng giống ai.

Ngày 27-7-2016

 

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ...

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị...

Phỏng vấn 

4.205. Quy định áp trần lãi vay 30% tại Nghị định 132:...

(TTTC) – Hiểu một cách đơn giản, nếu như tổng chi phí lãi vay của...

Trích dẫn 

3.630. Sập bẫy “hỗ trợ lấy lại tiền bị...

(DĐDN) - Thời gian gần đây, việc các văn phòng luật, luật sư bị mạo...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 185,467