196. Rào cản giảm vốn.

(ANVI) – Chẳng rõ lý do, lý trấu, nông sâu, đuôi đầu, vì đâu mà dẫn đến chốt từ lâu 1 câu trong Luật Doanh nghiệp 1999 cũng như 2005 chốt rầng: ”Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ”.

Thế rồi Luật cùng tên thâm niên 2014 lại phải sửa sai bằng đúng bài ngược lại, ngại gì, sợ chi mà không cho nó giảm vốn điều lệ bằng phương thức hoàn trả lại một phần vốn cho chủ sở hữu.

Lẽ thường sẽ là, cha cấm tịt, thì con phải bịt trong Thông tư số 210/2012/TT-BTC về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán. Còn mẹ đã buông thì con cũng thả cửa buồng tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cái vùng cấm trước.

Nhưng Điều 12 về “Thay đổi vốn điều lệ”, Thông tư mới lại quy định thành phần hồ sơ đăng ký giảm vốn của công ty TNHH chứng khoán bằng phương thức mua lại phần vốn góp, kiểu như mua lại cổ phiếu quỹ của công ty cổ phần. Mà theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thì chỉ công ty TNHH hai thành viên trở lên mới được phép giảm vốn bằng phương thức mua lại phần vốn góp.

Thế là công ty TNHH một thành viên đâu có bị cấm giảm vốn điều lệ, nhưng tự dưng lại bị rơi tõm vào tình thế bế tắc, cầm chắc khả năng bị ngăn cản, ngáng đứng, dừng lại, đi tong hy vọng giảm vốn. Công ty mỗi một chủ mà bắt mua lại chính vốn góp của mình, thì khác nào cuộc tình chỉ có một mình, rút khỏi túi phải, đút lại vào túi trái!

Ngày 19-4-2017

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.745. Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm nhân...

(DT) - Cải tiến sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, nâng cao và kiểm...

Bình luận 

ANVI - Tranh luận lần 3 với SCB và Viện Kiểm sát...

(ANVI) - Gần như 99% bị cáo cúi đầu nhận tội, nhưng vẫn đều cảm...

Phỏng vấn 

4.284. Hủy lệnh ngăn chặn giao dịch nhiều bất...

(TT) - Được bà Trương Mỹ Lan nhờ người đứng tên hộ, sau đó bất...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 209,922