198. Tên độc dân tộc.

(ANVI) – Cái tên chẳng làm nên cuộc đời! Nhưng thôi chưa bàn đến đúng sai, tài giỏi cỡ nào, sự nghiệp vinh quang, công danh hiển hách ra sao, nếu vớ được danh xưng hay, đẹp, hùng dũng sang trọng, trong thích, ngoài thèm thì em hèm kể cũng sướng âm ỉ, thích chí hơn là mang danh xấu xa, ngộ lạ.

Ngày xưa, ăn chả đủ, thì cần gì đủ với danh. Thậm chí muốn lành thì còn phải đặt tên thật xấu để cháu nó dễ nuôi. Ngày nay ngoài việc kiếm tên hay cho con cháu, còn hè nhau đặt tên tây cho xứng tầm thời đại với cái kiểu như: “Đây-vít Vũ”, “Tô-ny Trần”, “Be-la Phạm”,…

Nhưng tên Tây lại dính ngay pháp lý. Chả là Điều khoản 26.3 về “Quyền có họ, tên”, Bộ luật Dân sự 2015 tuy không cấm, nhưng có phần cản: Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Cứ gọi là mới ra lò so với 2 đời Bộ luật cũ 1995 và 2005.

Về nguyên tắc chắc hẳn là tiện bề quản lý, nhưng cái lý thì lại bắt bí quyền con người cũng còn mơi mới được ghi nhận tại Điều khoản 14.2, Hiến pháp nước ta 2013. Đạo luật mẹ đã chốt: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế vì 4 lý do, đó là: Quốc phòng, an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội; đạo đức xã hội; sức khỏe của cộng đồng. Mà đặt tên Tây thì chẳng gây ảnh hưởng, sai hướng, lạc đường gì so với 4 lý do to đúng đó.

Thôi thì bỏ đi ý tưởng hướng tới tên Tây, mà hãy lấy tiếng dân tộc, đọc giống như Tây cũng hay y sì kém gì ngoại quốc!

Ngày 03-5-2017

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,698