2.663. Đầu tư công – Nút thắt có phải từ cơ chế?

(NDTV) – Phó Giáo sư Thắng, Chủ nhiệm Khoa Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Luật sư Trương Thanh Đức đối thoại ngày 06-6-2019. Phát trên Chương trình Luận đàm, Truyền hình Nhân Dân ngày 08-6-2019.

Truyền hình Nhân Dân (Luận đàm) 08-6-2019:

https://www.youtube.com/watch?v=RHFiSEZCKYc

 

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.745. Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm nhân...

(DT) - Cải tiến sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, nâng cao và kiểm...

Bình luận 

ANVI - Tranh luận lần 3 với SCB và Viện Kiểm sát...

(ANVI) - Gần như 99% bị cáo cúi đầu nhận tội, nhưng vẫn đều cảm...

Phỏng vấn 

4.284. Hủy lệnh ngăn chặn giao dịch nhiều bất...

(TT) - Được bà Trương Mỹ Lan nhờ người đứng tên hộ, sau đó bất...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 209,923