2.985. Tái cơ cấu nguốn cung nguyên vật liệu: Gỡ bỏ nút thắt, tạo đà phát triển

(NDTV) – Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, đối thoại với TS… và MC Minh Phong, phát trên Truyền hình Nhân Dân – Thương trường & Pháp luật ngày 09-5-2020.

Xem Video Clip 20 phút tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=OSqxsKEvDMk

https://nhandantv.vn/tai-co-cau-nguon-cung-nguyen-vat-lieu-go-bo-nut-that-tao-da-phat-trien-n138646.htm?fbclid=IwAR2-qordf7lOSeRs9-L1jnyiFJ60ix4sTAr5Kd6HBL5fwWPkLKdVPdpgvDs

—————————-

Thiếu nguyên phụ liệu.

Doanh nghiệp phải tối ưu hoá lợi nhuận cho mình. Cứ nguyên phụ liệu các kiểu hàng tầu cho mau, nhiều, đểu, rẻ.

Nhưng để có lợi ích chung thì cần tới vai trò to nhớn của Nhà nước, đặc biệt là kiên quyết định hướng XHCN.

Vẫn bịt kín mít. NDTV Thương trường & PL 09-5-2020 (20’):

https://www.youtube.com/watch?v=OSqxsKEvDMk

https://nhandantv.vn/tai-co-cau-nguon-cung-nguyen-vat-lieu-go-bo-nut-that-tao-da-phat-trien-n138646.htm?fbclid=IwAR2-qordf7lOSeRs9-L1jnyiFJ60ix4sTAr5Kd6HBL5fwWPkLKdVPdpgvDs

! Mỗi ngày 1 luật !

Truyền hình Nhân Dân (Thương trường & Pháp luật) 09-5-2020:

https://www.youtube.com/watch?v=OSqxsKEvDMk

https://nhandantv.vn/tai-co-cau-nguon-cung-nguyen-vat-lieu-go-bo-nut-that-tao-da-phat-trien-n138646.htm?fbclid=IwAR2-qordf7lOSeRs9-L1jnyiFJ60ix4sTAr5Kd6HBL5fwWPkLKdVPdpgvDs

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.745. Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm nhân...

(DT) - Cải tiến sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, nâng cao và kiểm...

Bình luận 

421. Bình luận Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

(ANVI) - Góp ý theo đề nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Bản trình kỳ...

Phỏng vấn 

4.286. Doanh nghiệp vẫn mòn mỏi chờ hoàn thuế

(TN) - Nhiều doanh nghiệp vẫn miệt mài chờ đợi được hoàn thuế...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 210,204