227. Cấm phân chia nhà.

(ANVI) – Kinh tế thị trường, định hướng lợi nhuận, thường xuyên thỏa thuận, hợp tác làm ăn, muôn phần lắt léo, không khéo là toi, hơi tý rủi ro, rất lo phạm luật.

Đúng luật rồi, vẫn hết hơi bởi rơi vào văn bản dưới luật. Nghị định, thông tư cứ thi đua trái luật quật vào đầu nhau.

Luật Đầu tư 2014, tại Điều khoản 3.9 quy định thế này: Hợp đồng hợp tác kinh doanh “được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”. Nhưng nhảy sang mảng góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết nhà ở thì chớ theo luật, Điều 19.2.a, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở” thì chỉ cho phép phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng, chứ không được chia theo sản phẩm.

Tóm lại là nhà ở hợp tác, các bác đã xây xong từ lâu, dù sản phẩm ế ẩm cũng cấm phân chia, mà phải ngồi hóng cho đến khi bán đứt được nhà, tính ra tiền mới hòng hưởng lợi nhuận.

Ý đồ xâu xa đặt ra cấm đoán là ngăn cản mấy thằng lách luật, nhà còn trên giấy, chưa thấy tăm hơi, giời ơi đất hỡi, còn khơi mới đủ điều kiện bán nhà, thế mà cứ bán loạn xạ khắp thiên hạ, gây họa cho dân, ẩn núp dưới chiêu bài hợp tác kinh doanh.

Tuy quy định trên của Nghị định không có trong Luật Nhà ở và trái với Luật Đầu tư 2014, nhưng đừng có cãi, mà vẫn cứ phải tuân theo.

Ngày 22-11-2017

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.745. Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm nhân...

(DT) - Cải tiến sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, nâng cao và kiểm...

Bình luận 

421. Bình luận Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

(ANVI) - Góp ý theo đề nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Bản trình kỳ...

Phỏng vấn 

4.286. Doanh nghiệp vẫn mòn mỏi chờ hoàn thuế

(TN) - Nhiều doanh nghiệp vẫn miệt mài chờ đợi được hoàn thuế...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 210,307