26. Xăng tăng đi đầu.

(ANVI) – Cơ chế điều hành giá xăng dầu có nhiều điểm mới, trong đó giá xăng dầu được điều chỉnh linh hoạt hơn, tăng quyền tự quyết cho doanh nghiệp…

Bộ Công thương cho biết như vậy khi đang xây dựng Dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu[1].

Một trong những điểm mới nhất về điều hành giá xăng dầu là giá cơ sở (căn cứ để điều chỉnh giá xăng dầu, gồm giá thế giới, thuế, phí, lợi nhuận định mức,…) sẽ được tính bình quân 15 ngày thay vì 30 ngày. Thời gian điều chỉnh giá giữa 2 lần liên tiếp nâng lên 15 thay vì 10 ngày như trước đây (tức mỗi năm chỉ được tăng giá tối đa 24 lần).

Đặc biệt, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được tự quyết tăng giá đến 7%. Giới thạo tin dự đoán, rồi thì giá trong nước sẽ tăng nhanh, giảm chậm hơn so với trước đây.

Chưa biết hay dở sẽ tới cỡ nào, nhưng xưa nay quản chặt thế mà cứ tăng 10 chỉ giảm 1. Nay giao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp độc quyền thống lĩnh thị trường xăng dầu, thì người tiêu dùng hãy chờ đấy!

Muốn giảm giá thì chìa khóa phải là tăng mức độ cạnh tranh bằng cách tăng đầu mối nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu thay vì cơ chế can thiệp hành chính được tăng với phải giảm.

Ngày 04-12-2013

[1] Đã được thay thế bằng Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03-9-2014 (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15-01-2018).

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,699