266. Can thiệp việc làm.

(ANVI) – Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là chuyện chẳng cấm, nhưng cũng không tự do, mà được cho là phải quản chặt chẽ vì ít nhất 1 trong 4 nhẽ: “Quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.

Nhưng luật mà cứ viết dấu phảy tuốt tuồn tuột giống nhau như vậy thì chẳng biết từ nào đi với ý nào và tại sao không phải là 5 hay 6, mà chỉ là 4 điều kiện như vẫn tuyên truyền?

Nhưng dù sao, với nguyên tắc như vậy, cũng đã cắt bỏ được hàng trăm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, để rồi chỉ còn 267 vào 2014 và 243 vào 2016.

Tuy nhiên vẫn có những ngành, nghề xem ra chả cần ép vào chỗ đó. Đơn cử như tư vấn, giới thiệu việc làm thì cần chi phải lắm điều kiện như: trụ sở phải ổn định ít nhất 3 năm, bộ máy chuyên trách phải ít nhất 3 người với trình độ cao đẳng trở lên, rồi thì ký quỹ 300 triệu đồng,… theo Nghị định số 52/2014/NĐ-CP.

Tư vấn, giới thiệu việc làm thì chỉ là giải thích, môi giới, kết nối với kính chuyển, chào mời người lao động vòng qua nhà tuyển dụng, thuê mướn. Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn, đạo đức, sức khỏe đáng kể để phải đặt điều?

Té ra nó là “dịch vụ việc làm” được quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2012 và Luật Việc làm 2013, được ban hành trước và trong lúc nhập nhèm chuẩn bị thông qua Hiến pháp, đáng tiếc là vẫn tiếp tục được chép lại trong Luật Đầu tư 2014.

Ngày 22-8-2018

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.799. Lộ diện thêm hai cổ đông sở hữu hơn 1% vốn...

(DN&KD) - Ngoài những cổ đông đã biết, MB còn có hai cổ đông sở...

Bình luận 

425. Bình luận về Chính sách lãi suất tiền gửi...

(ANVI)  - Chuẩn bị tại chỗ & phát biểu tại cuộc họp chuyên gia tài...

Phỏng vấn 

4.329. Xử lý các trường hợp gặp khó về thuế...

(VTC1) - Chương trình có sự tham gia của Luật sư Trương Thanh Đức, Giám...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 215,779