275. Luận giải về Luật doanh nghiệp năm 2014.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật 12-2016

Luận giải về Luật doanh nghiệp năm 2014

Cuốn sách là chìa khóa mở toang các ngóc ngách của Luật Doanh nghiệp năm 2014: Bình luận xuyên suốt và tổng hợp điều khoản kỹ lưỡng; trình bày bao quát và nhấn mạnh nội dung trọng yếu; chỉ dẫn cụ thể và so sánh quy định cũ mới; luận giải ưu điểm và chỉ rõ bất cập, vướng mắc.

Tác giả, Luật sư Trương Thanh Đức, là một chuyên gia pháp luật kinh tế, ngân hàng, với 30 năm làm việc tại các doanh nghiệp và 4 nhà băng.

Là tác giả của nhiều quy chế, quy định, quy trình, mẫu biểu nghiệp vụ ngân hàng; Luật sư tham gia phản biện, xây dựng hoàn thiện pháp luật một cách tích cực, sâu sắc và hiệu quả, với hàng trăm bài vở trên báo chí.

Là thành viên Tổ Công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; với 2 bằng cấp rất phổ cập, cử nhân luật cùng với kỹ sư kinh tế, tác giả đã kết hợp và giải quyết một cách nhuần nhuyễn các vấn đề thực tiễn pháp lý song hành với kinh tế trong cuốn sách này.

Với nhiều quy định đổi mới đột phá, nhưng Luật doanh nghiệp cũng tạo ra những bẫy rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, khách hàng và ngân hàng. Những vấn đề pháp lý thực tiễn hằng ngày, nhưng khó nhận thấy trong các điều luật cũng như ở những tài liệu khác.

Độc giả sẽ được giải mã và tự ứng phó được với những quy định từ đơn giản đến rắc rối, chối tỷ của Luật Doanh nghiệp. Toàn những vấn đề thiết thực dưới góc nhìn thẳng tưng, nhẹ nhàng, rõ ràng của tác giả và chính là 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp.

 1. Bảo đảm đầu tư – Từ quy định đến thực tế
 2. Phạm vi và mục tiêu – Nhiều điểm đột phá
 3. Các luật chuyên ngành – Tranh chấp chung, riêng
 4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp – Nối tiếp nhiều luật
 5. Ngành, nghề kinh doanh – Mạnh mẽ thay đổi
 6. Ngành nghề cấm kinh doanh – Số 6 và phía sau
 7. Ngành, nghề tự do kinh doanh – Bỏ danh sách liệt kê
 8. Đăng ký doanh nghiệp – Không phải xin phép
 9. Cá nhân kinh doanh – Trách nhiệm vô hạn
 10. Đặt tên doanh nghiệp – Việc dùng tên danh nhân
 11. Tên gọi loại hình công ty – Khi quy định khác thực tế
 12. Phân nhóm doanh nghiệp – Khác với loại hình
 13. Điều lệ công ty – Ví như “Hiến pháp”
 14. Người đại diện theo pháp luật – Thuận trong, khó ngoài
 15. Con dấu doanh nghiệp – Tiếp tục duy trì
 16. Tư cách pháp nhân – Trách nhiệm hữu hạn
 17. Các loại vốn – Không thể thiếu
 18. Cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu – Các kiểu gọi vốn
 19. Mô hình quản trị doanh nghiệp – Đa dạng và linh hoạt
 20. Các hội đồng và chức danh công ty – Nhiệm kỳ và tên gọi
 21. Đại hội đồng cổ đông – Không phải cuộc họp
 22. Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần
 23. Chủ tịch – Đại diện sở hữu
 24. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc – Người điều hành
 25. Ban kiểm soát – Giám sát hoạt động
 26. Kế toán trưởng – Đương nhiên phải có
 27. Đoàn thể và tập thể lao động – Công đoàn là mấu chốt
 28. Bảo vệ thành viên và cổ đông – Không quá mức sở hữu
 29. Thủ tục và tỷ lệ biểu quyết – Thiếu thì vô hiệu
 30. Giao dịch, hợp đồng – Phòng ngừa vô hiệu
 31. Doanh nghiệp cho vay và bảo lãnh – Hành động cẩn trọng
 32. Giấy tờ, văn bản – Ban hành tự do
 33. Rủi ro pháp lý – Lưu ý phòng ngừa
 34. Cải tổ doanh nghiệp – Tổ chức lại cơ bản
 35. Chấm dứt doanh nghiệp – Can thiệp cụ thể.

 

Sách gồm 7 chương, 36 mục, 184 tiểu mục, 474 trang khổ 14,5 x 20,5 cm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hàng tháng 12-2016.

 

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.731. Có nên đánh thuế nước sạch?

(TN) - Là mặt hàng "thiết yếu nhất trong các loại thiết yếu", nhưng nước...

Bình luận 

ANVI - Tranh luận lần 3 với SCB và Viện Kiểm sát...

(ANVI) - Gần như 99% bị cáo cúi đầu nhận tội, nhưng vẫn đều cảm...

Phỏng vấn 

4.279. Tình trạng thuê người mua ngoại tệ: Cần...

(HNM) - Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng đăng tin tìm...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 206,631