3.211. Cổ đông Stada nâng sở hữu Pymepharco vượt quy định?

(VS) – Theo thông tin phản ánh chúng tôi nhận được, việc nâng sở hữu tại CTCP Pymepharco (HOSE: PME) của cổ đông lớn Stada Service Holding B.V (Stada) có dấu hiệu vi phạm quy định.

Theo báo cáo kết quả giao dịch ngày 04/11/2020, Stada đã mua thành công gần 6 triệu cp PME (8% vốn) vào ngày 03/11/2020, theo đó nâng sở hữu từ mức 46.5 triệu cp (61.99% vốn) lên mức 52.5 triệu cp (69.99% vốn).

Nguồn: Báo cáo giao dịch cổ phiếu PME gửi ngày 04/11/2020 của Stada

Đáng nói là nếu cộng với phần sở hữu của bên liên quan (của Stada) là Công ty TNHH Đầu tư Well Light đang nắm giữ (7.5 triệu cp tương đương 10% vốn), lượng cổ phiếu của nhóm cổ đông này đã đạt mức 60 triệu cp tương đương 79.99% vốn. Con số này (79.99% vốn) vượt tỷ lệ nắm giữ tối đa 72% vốn mà không cần thực hiện chào mua công khai đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Từ đó đến trước ĐHĐCĐ bất thường 2020 (ngày 07/12/2020), PME không có thêm bất kỳ Nghị quyết ĐHĐCĐ nào điều chỉnh tỷ lệ nói trên (72% vốn).

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 của PME

Luật sư Trương Thanh Đức – Thành viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết, việc nhóm cổ đông Stada nâng sở hữu lên 79.99% vốn mà không chào mua công khai, đã vượt 7.99% mức cho phép (72% vốn) rõ ràng đã vi phạm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018, tức vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 32 về “Chào mua công khai”, Luật Chứng khoán năm 2006, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010.

Cho tới mới đây, PME tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 07/12/2020 với sự tham gia của 70 cổ đông sở hữu tổng cộng hơn 74.4 triệu cp (99.24% vốn). 99.96% số phiếu tán thành việc để cổ đông PME chấp thuận để Stada và những người có liên quan được nâng sở hữu lên tối đa 100% vốn mà không cần thực hiện chào mua công khai. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 của PME

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 148 về “Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”, Luật Doanh nghiệp năm 2014: “2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định”. Theo ông Trương Thanh Đức, ngay cả trường hợp này thì cũng phải hiểu là trong mọi trường hợp, Nghị quyết chỉ có hiệu lực nếu không trái luật.

Tuy nhiên, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 ngày 07/12 chỉ có giá trị đối với các giao dịch không phải “chào mua công khai” sau ngày này, mà không có giá trị công nhận hay hợp thức hóa các giao dịch trước đó. Vì việc giao dịch đã xảy ra, đã hoàn thành và đã vi phạm Nghị quyết cũng như Luật Chứng khoán.

Quan hệ giữa Stada và PME

Stada là công ty con của Stada Arzneimittel AG – Tập đoàn dược phẩm đến từ Đức. Stada trở thành cổ đông chiến lược tại PME từ năm 2008, có vai trò hỗ trợ PME đạt được những phát triển về mặt kỹ thuật thông qua đầu tư nhà máy theo tiêu chuẩn GMP-EU, nâng cao năng lực quản trị và hoạt động.

Theo Báo cáo thường niên 2019 của PME, Nhà máy Stada Việt Nam (1 trong 2 nhà máy sản xuất dược phẩm của PME) có công suất 1.2 tỷ viên/năm/ca, sản xuất các dạng bào chế thuốc viên, thuốc bột, thuốc cốm Non-Betalactam; và được đầu tư công nghệ kỹ thuật theo tiêu chuẩn GMP-EU.

Tính tới ngày 07/12, Stada có tới 5 người liên quan đều đang là thành viên HĐQT của PME. Trong đó, ông Carsten Patrick Cron – Chủ tịch HĐQT của PME – đồng thời là Phó Chủ tịch điều hành của Stada Arzneimittel AG (Công ty mẹ của Stada).

Như đã đề cập, Công ty TNHH Đầu tư Well Light – đơn vị liên quan tới Stada – cũng đang là cổ đông lớn với sở hữu 7.5 triệu cp tương đương 10% vốn tại PME.

Cổ phiếu PME tăng giá 47% từ đầu năm

Trên thị trường, tính từ đầu năm đến hết phiên 17/12/2020, giá cổ phiếu PME trên sàn HOSE đã tăng 47% lên mức 76,300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân khoảng 20,500 đơn vị/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu PME từ khi niêm yết đến hết phiên 17/12/2020

Nguồn: VietstockFinance

Duy Na

—————-

Vietstock (Giao dịch nội bộ) 21-12-2020:

https://vietstock.vn/2020/12/co-dong-stada-nang-so-huu-pymepharco-vuot-quy-dinh-739-813725.htm

(179/853)

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.745. Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm nhân...

(DT) - Cải tiến sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, nâng cao và kiểm...

Bình luận 

421. Bình luận Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

(ANVI) - Góp ý theo đề nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Bản trình kỳ...

Phỏng vấn 

4.286. Doanh nghiệp vẫn mòn mỏi chờ hoàn thuế

(TN) - Nhiều doanh nghiệp vẫn miệt mài chờ đợi được hoàn thuế...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 210,306