3.624. Quản trị nội bộ trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

(BTP) – Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp. Thực tiễn hình thành và phát triển của nhiều doanh nghiệp ở trên thế giới và Việt Nam cho thấy các doanh nghiệp khởi nghiệp đạt được thành công lớn trong dài hạn nhờ hệ thống quản trị công ty tốt.

ANVI trong Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585), Bộ Tư pháp 08-02-2022 (25 phút):

https://www.youtube.com/watch?v=r50I8RhBbRw

 

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.731. Có nên đánh thuế nước sạch?

(TN) - Là mặt hàng "thiết yếu nhất trong các loại thiết yếu", nhưng nước...

Bình luận 

ANVI - Luận cứ bào chữa cho 3 bị cáo vụ Tân...

Chuẩn bị 3 phương án hoàn toàn khác nhau: Phương án 1 là 1 mất 1...

Phỏng vấn 

4.281. Ông Trần Quí Thanh nhận thức hành vi của...

(QHTV) - Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 207,298