304. Xử lý bí mật

(ANVI) – Bí kíp kinh doanh gắn liền với chuyện thành bại của mỗi doanh nghiệp nhưng nhiều khi lại nằm trong tay người lao động và là vấn đề lớn khi họ nghỉ việc.

Vì vậy, hoàn toàn chính đáng khi doanh nghiệp ràng buộc nhân sự phải cam kết bảo mật, hạn chế cạnh tranh và bồi thường nếu ra đi, nhất là trở thành hoặc làm việc cho đối thủ.

Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để thực hiện mong muốn nêu trên của doanh nghiệp là chưa rõ ràng. Thậm chí pháp luật chưa có quy định về tiêu chí để xác định thế nào là bí mật kinh doanh, ngoài nguyên tắc khá chung chung theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa 2009): Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Trong khi, thỏa thuận hạn chế quyền làm việc của người lao động tại doanh nghiệp khác, có khả năng phạm vào quy định ngăn cản quyền tự do lựa chọn việc làm đối với người lao động – được quy định trong Hiến pháp và và Luật Việc làm.

Nhưng các doanh nghiệp vẫn cứ phải làm và thường tách riêng thành một thỏa thuận dân sự bảo mật cùng hạn chế cạnh tranh để tránh vướng mắc khi để trong hợp đồng lao động. Đồng thời cần phải thỏa thuận rõ ràng tiêu chí, phạm vi, nội dung, chế tài bảo vệ bí mật kinh doanh.

Hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết rõ hơn trong Bộ luật Lao động sửa mới sắp tới thì mới đáp ứng được nền kinh tế thị trường không cần định hướng.

Ngày 22-5-2019

Bài viết 

302. Khơi thông pháp lý, tạo sức bật cho đất...

(QĐND) - Để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển, trước hết...

Bình luận 

415. Bình luận về tình trạng Hình sự hoá các...

(ANVI) - Bài viết theo đặt hàng thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp...

Phỏng vấn 

4.021. Chấn chỉnh Home Credit, F88: Tuân thủ và minh...

(VNF) - Sau khi một số công ty đòi nợ thuê bị điều tra và các nhân viên...

Trích dẫn 

3.455. Lật tẩy chiêu trò “gọi vốn” của Công...

(DĐDN) - Không có dự án kinh doanh cũng chẳng có doanh thu, nhưng nhà đầu tư vẫn...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 141,246