419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ số.

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị hiểu sai thêm:

Thứ nhất, điểm c, khoản 2, Điều 11 về “Phân phối vé số”, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP cho phép tổ chức phát hành kinh doanh xổ số được phân phối tới khách hàng “Thông qua các thiết bị điện tử, phương tiện viễn thông, Internet”.

Thứ hai, khoản 2, Điều 12 về “Phân phối vé xổ số”, Thông tư số 75/2013/TT-BTC cấm tổ chức phát hành phân phối qua điện thoại, các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác là trái với Nghị định trên và trái với Điều 7, Luật Đầu tư năm 2020 (trước đây là Luật Đầu tư năm 2014).

Thứ ba, Nghị định và Thông tư trên không có quy định nào về việc Đại lý không được (thậm chí còn cho phép tại Điều khoản 11.2.1: Tổ chức kinh doanh xổ số phân phối xổ số tới khách hàng, tức “là người tham gia dự thưởng xổ số”) qua điện thoại, các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều về “Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật”, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định, quy định Thông tư không có hiệu lực pháp lý.

Thứ tư, Nghị định và Thông tư quy định doanh nghiệp phát hành “Bán trực tiếp cho khách hàng” và bán “Thông qua hệ thống đại lý xổ số”, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là “cấm mua hộ”. Mà việc mua bán không yêu cầu phải tên tuổi, căn cước thì càng không thể hiểu là cấm mua hộ. Trực tiếp là so với gián tiếp qua đại lý, chứ không thể hiểu máy móc là chỉ được bán trực tiếp và không được bán gián tiếp, nhất là khi mua bán qua đại lý.

Trích dẫn các quy định pháp luật:

Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01-3-2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05-10-2012 & Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07-11-2018:

“Điều 11. Phân phối vé số

1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số phải đảm bảo cung ứng đủ số lượng vé theo từng loại ký hiệu đã thông báo phát hành để khách hàng lựa chọn kết quả tham gia dự thưởng.

2. Vé số được doanh nghiệp kinh doanh xổ số phân phối tới khách hàng theo các phương thức:

a) Bán trực tiếp cho khách hàng;

b) Thông qua hệ thống đại lý xổ số;

c) Thông qua các thiết bị điện tử, phương tiện viễn thông, Internet”.

Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04-6-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19- 08-2014:

“Điều 12. Phân phối vé xổ số

1. Tổ chức phát hành vé xổ số thực hiện phân phối các sản phẩm xổ số theo quy định tại Điều 6 Thông tư này tới khách hàng theo các phương thức sau:

a) Bán trực tiếp cho khách hàng;

b) Thông qua hệ thống đại lý xổ số theo quy định tại Thông tư này.

2. Ngoài các phương thức phân phối vé xổ số quy định tại khoản 1 Điều này, các sản phẩm xổ số quy định tại Điều 6 Thông tư này không được phân phối qua các kênh: điện thoại (cố định, di động), các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác”.

“Điều 6. Loại hình và sản phẩm xổ số phát hành

1. Đối với loại hình xổ số truyền thống:

a) Xổ số truyền thống 5 chữ số;

b) Xổ số truyền thống 6 chữ số.

Đối với loại hình xổ số lô tô thủ công:

a) Xổ số lô tô tự chọn 2 chữ số;

b) Xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số;

c) Xổ số lô tô tự chọn 4 chữ số;

d) Xổ số lô tô tự chọn 2 cặp số;

đ) Xổ số lô tô tự chọn 3 cặp số;

e) Xổ số lô tô tự chọn 4 cặp số.

2. Đối với loại hình xổ số biết kết quả ngay:

a) Xổ số bóc biết kết quả ngay;

b) Xổ số cào biết kết quả ngay”.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI.

(739) #XS

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

418. Bình luận Dự thảo Luật Các tổ chức tín...

(ANVI) - 20 nội dung góp ý cho 100 Điều luật đầu của Dự thảo trình Quốc hội...

Phỏng vấn 

4.191. Siết tỷ lệ sở hữu ngân hàng: Khó chặn...

(ĐTCK) - Theo các luật sư và chuyên gia kinh tế, việc giảm tỷ lệ sở hữu ngân...

Trích dẫn 

3.624. Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh trong tính...

(TN) - Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 183,229