91. Ý kiến tham gia về cho vay đầu tư chứng khoán.

                                         Kính gửi:   Chị Nhung, Phòng Chính sách Tín dụng

                                                            Vụ Chính sách Tiền tệ – NHNN

                                                            Fax: 824.0132

Những khoản hạn chế < 5%Những khoản không nằm trong 5%
–    Cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp bên cạnh–    Cho vay CBNV để mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hoá theo tiêu chuẩn quy định.
–    Cho vay CBNV mua cổ phần của Công ty cổ phần theo tiêu chuẩn được mua ưu đãi đối với CBNV.
–    Cho vay để mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ của Công ty theo tỷ lệ đang sở hữu của cổ đông hiện hữu.
–    Không–    Cho vay để mua công trái, trái phiếu Chính phủ.
–    Cho vay đối với Công ty chứng khoán để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp; cho vay Quỹ đầu tư chứng khoán.–    Cho vay đối với Công ty chứng khoán để đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động dịch vụ của Công ty.
–    Cho vay để góp vốn thành lập Công ty chứng khoán; góp vốn .–    Cho vay để góp vốn thành lập Công ty, trừ đối với Công ty chứng khoán.
–    Cho vay cầm cố, chiết khấu bằng chính cổ phiếu của tổ chức tín dụng trong mọi trường hợp.
–    Không–    Cho vay cầm cố, chiết khấu bằng công trái, trái phiếu Chính phủ.
–    Không–    Cho vay cầm cố, chiết khấu bằng cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống.

 

Ghi chú: Không nên quy định như hiện nay là “Cho vay cầm cố bằng chứng khoán và/hoặc bảo đảm bằng tài sản khác để đầu tư, kinh doanh chứng khoán đối với các tổ chức khác và cá nhân; Chiết khấu giấy tờ có giá đối với tổ chức và cá nhân để đầu tư, kinh doanh chứng khoán” vì phức tạp, dễ nhầm lẫn, mà chỉ cần quy định “Cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán” và “Chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán”.

 

—————————–

Bài được lưu ở đây:

ĐC: Công ty Luật ANVI, tầng 2, Tòa nhà Savina, số 1 Đinh Lễ, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, HN

FB: Trương Thanh Đức (www.facebook.com/LSTruongThanhDuc)

E-mail: duc.tt @anvilaw.com

Web: www.anvilaw.com

ĐT: 090.345.9070

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.731. Có nên đánh thuế nước sạch?

(TN) - Là mặt hàng "thiết yếu nhất trong các loại thiết yếu", nhưng nước...

Bình luận 

ANVI - Luận cứ bào chữa cho 3 bị cáo vụ Tân...

Chuẩn bị 3 phương án hoàn toàn khác nhau: Phương án 1 là 1 mất 1...

Phỏng vấn 

4.281. Ông Trần Quí Thanh nhận thức hành vi của...

(QHTV) - Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 207,298