(ANVI) – Ảnh Sinh nhật ANVI.

Một số hình ảnh kỷ niệm Sinh nhật ANVI (24-12-2020):

Sinh nhật 03 ngày 24-12-2023:

Sinh nhật 03 tại Viện Goethe 56 Nguyễn Thái Học.

 

Sinh nhật 03 tại ANVI.

———————————–

Sinh nhật 02 ngày 24-12-2022:

Sinh nhật 02 tại Grandeur Palace Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại Khách sạn Pullman.

 

Sinh nhật 02 tại Pao Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại Pao Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng võ.

 

Sinh nhật 02 tại ANVI.

 

Sinh nhật 02 tại ANVI.

——————————————

Sinh nhật 01 ngày 24-12-2021:

 

 

 

 

 

 

 

Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

Sinh nhật 01 tại Sen Lý Thái Tổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cán bộ chủ chốt” – Sinh nhật 01 tại ANVI

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi bạn cùng tiến – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi bạn trăm năm – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng đội chúc mừng – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây thông ngày Noel – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

2 bạn tên Đức – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận hoa chúc mừng – Sinh nhật 01 tại ANVI.

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,705