(ANVI) – Ảnh Sinh nhật ANVI.

Một số hình ảnh kỷ niệm Sinh nhật ANVI (24-12-2020):

Sinh nhật 03 ngày 24-12-2023:

Sinh nhật 03 tại Viện Goethe 56 Nguyễn Thái Học.

 

Sinh nhật 03 tại ANVI.

———————————–

Sinh nhật 02 ngày 24-12-2022:

Sinh nhật 02 tại Grandeur Palace Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại Khách sạn Pullman.

 

Sinh nhật 02 tại Pao Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại Pao Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng Võ.

 

Sinh nhật 02 tại ShowTime Giảng võ.

 

Sinh nhật 02 tại ANVI.

 

Sinh nhật 02 tại ANVI.

——————————————

Sinh nhật 01 ngày 24-12-2021:

 

 

 

 

 

 

 

Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

Sinh nhật 01 tại Sen Lý Thái Tổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cán bộ chủ chốt” – Sinh nhật 01 tại ANVI

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi bạn cùng tiến – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi bạn trăm năm – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng đội chúc mừng – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây thông ngày Noel – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

2 bạn tên Đức – Sinh nhật 01 tại ANVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận hoa chúc mừng – Sinh nhật 01 tại ANVI.

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.799. Lộ diện thêm hai cổ đông sở hữu hơn 1% vốn...

(DN&KD) - Ngoài những cổ đông đã biết, MB còn có hai cổ đông sở...

Bình luận 

425. Bình luận về Chính sách lãi suất tiền gửi...

(ANVI)  - Chuẩn bị tại chỗ & phát biểu tại cuộc họp chuyên gia tài...

Phỏng vấn 

4.329. Xử lý các trường hợp gặp khó về thuế...

(VTC1) - Chương trình có sự tham gia của Luật sư Trương Thanh Đức, Giám...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 215,779