(ANVI) – Ảnh Đoàn Luật sư Hải Phòng.

Một số hình ảnh Luật sư ANVI tham gia Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng (1990 – 1993):

 

Lễ ra mắt Đoàn Luật sư Hải Phòng 16-01-1990.

 

Lễ công nhận Luật sư tập sự 31-10-1990

 

Lễ công nhận Luật sư tập sự 31-10-1990

 

Đại hội I, Đoàn Luật sư Hải Phòng 18-01-1991.

 

Đoàn Luật sư Hải Phòng khoảng 1992 – 1993

 

Đoàn Luật sư Hải Phòng khoảng 1992 – 1993

 

Luật sư trẻ tại Đại hội II, Đoàn Luật sư Hải Phòng 07-9-1993.

 

Đại hội II, Đoàn Luật sư Hải Phòng 07-9-1993.

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.745. Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm nhân...

(DT) - Cải tiến sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, nâng cao và kiểm...

Bình luận 

ANVI - Tranh luận lần 3 với SCB và Viện Kiểm sát...

(ANVI) - Gần như 99% bị cáo cúi đầu nhận tội, nhưng vẫn đều cảm...

Phỏng vấn 

4.284. Hủy lệnh ngăn chặn giao dịch nhiều bất...

(TT) - Được bà Trương Mỹ Lan nhờ người đứng tên hộ, sau đó bất...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 209,922