(ANVI) – Ảnh hoạt động hội đoàn.

Môt số hình ảnh Luật sư ANVI tham gia hoạt động Hội – Đoàn (2007 – 2023):

 

Một số thành viên BCH Hiệp h ội Khởi nghiệp Quốc gia 09-2-2022.

 

BCH Hội Các nhà Quản trị Doanh nghiệp VN, Ba Vì 04-6-2021.

 

BCN CLB Pháp chế Ngân hàng, nhiệm kỳ III, Đà Lạt 08-7-2017.

 

Họp Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế Doanh nghiệp 15-12-2016.

 

Hội nghị BCH Hội Các nhà Quản trị Doanh nghiệp VN 17-01-2016.

 

Chủ nhiệm CLB Pháp chế Ngân hàng nhiệm kỳ II, Đà Nẵng 19-6-2015.

 

Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế Doanh nghiệp nhiệm kỳ III, 21-12-2013.

 

Chủ nhiệm CLB Pháp chế Ngân hàng, nhiệm kỳ I, 15-01-2013.

 

Diễn đàn CLB Pháp chế Ngân hàng, 30-01-2010.

 

Tham luận tại Đại hội II, CLB Pháp chế DN, Bộ Tư pháp, HN 13-4-2007.

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

419. Bình luận quy định về việc phân phối xổ...

(ANVI) – Thông tư đã quy định trái luật, còn trái nghị định và bị...

Phỏng vấn 

4.203. Băn khoăn đề xuất cấm bán bảo hiểm qua...

(ĐTCK) - Đề xuất cấm ngân hàng liên kết với các công ty bảo hiểm vấp...

Trích dẫn 

3.629. Chuyên gia: Giảm tỷ lệ sở hữu cũng khó...

(VNB) - Theo các chuyên gia quy định về tỷ lệ sở hữu không phải là vấn đề,...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 184,929