(ANVI) – Ảnh hoạt động hội đoàn.

Môt số hình ảnh Luật sư ANVI tham gia hoạt động Hội – Đoàn (2007 – 2023):

 

Một số thành viên BCH Hiệp h ội Khởi nghiệp Quốc gia 09-2-2022.

 

BCH Hội Các nhà Quản trị Doanh nghiệp VN, Ba Vì 04-6-2021.

 

BCN CLB Pháp chế Ngân hàng, nhiệm kỳ III, Đà Lạt 08-7-2017.

 

Họp Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế Doanh nghiệp 15-12-2016.

 

Hội nghị BCH Hội Các nhà Quản trị Doanh nghiệp VN 17-01-2016.

 

Chủ nhiệm CLB Pháp chế Ngân hàng nhiệm kỳ II, Đà Nẵng 19-6-2015.

 

Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế Doanh nghiệp nhiệm kỳ III, 21-12-2013.

 

Chủ nhiệm CLB Pháp chế Ngân hàng, nhiệm kỳ I, 15-01-2013.

 

Diễn đàn CLB Pháp chế Ngân hàng, 30-01-2010.

 

Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất ngày 12-5-2009.

 

Tham luận tại Đại hội II, CLB Pháp chế DN, Bộ Tư pháp, HN 13-4-2007.

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.799. Lộ diện thêm hai cổ đông sở hữu hơn 1% vốn...

(DN&KD) - Ngoài những cổ đông đã biết, MB còn có hai cổ đông sở...

Bình luận 

425. Bình luận về Chính sách lãi suất tiền gửi...

(ANVI)  - Chuẩn bị tại chỗ & phát biểu tại cuộc họp chuyên gia tài...

Phỏng vấn 

4.329. Xử lý các trường hợp gặp khó về thuế...

(VTC1) - Chương trình có sự tham gia của Luật sư Trương Thanh Đức, Giám...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 215,779