(ANVI) – Ảnh Luật sư chấm thi Luật sư.

Một số hình ảnh Luật sư ANVI tại các kỳ chấm thi Luật sư (2013 – 2023):

 

Luật sư tham gia chấm thi Luật sư chụp với Chủ tịch Liên đoàn – Chủ tịch Hội đồng chấm thi 12-11-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư tham gia chấm thi phúc khảo Luật sư 11-01-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư tham gia chấm thi vấn đáp Luật sư 06-01-2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư tham gia chấm thi vấn đáp Luật sư 07-01-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư tham gia chấm thi vấn đáp Luật sư 06-11-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư tham gia chấm thi vấn đáp Luật sư 27-11-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư tham gia chấm thi vấn đáp Luật sư 04-8-2013.

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,710