(ANVI) – Ảnh Luật sư tham gia hội thảo.

Một số hình ảnh ANVI tham gia các hội thảo pháp luật, khoa học trong nước và quốc tế (2010 – 2023):

 

Giám đốc ANVI tham gia (và trình bày tham luận) tại Hội thảo góp ý Dự luật Đất đai 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, HN 14-3-2023.

 

Hội thảo Thị trường trái phiếu tại Hiệp hội Tư vấn tài chính VN 02-12-2022.

 

Luật sư Trương Thanh Đức tham gia cùng các chuyên gia 12-2022.

 


Hội thảo Xử lý nợ xấu, Flamingo Đại Lải 19-02-2022.

 

Hội thảo về phục hồi nền kinh tế, Hội Khởi nghiệp Quốc gia, 18-12-2021.

 

 

 

 

Hội thảo Dự thảo Bộ luật Dân sự, Văn phòng Chính phủ 19-6-2014.

 

Hội thảo Pháp lý doanh nghiệp, FTU 06-12-2014.

 

Hội thảo Rủi ro tài chính cá nhân, Sheraton 14-5-2015.

 

Tọa đàm về Thuế tiêu thụ đặc biệt 15-7-2015.

 

Hội thảo Xử lý tranh chấp, Hà Nội 27-4-2016.

 

Hội thảo về Lãi suất và giao dịch bảo đảm, SG 23-12-2016.

 

Hội thảo về 3 ngân hàng 0 đồng, HLU 19-4-2017.

 

Hội thảo Tài chính tiêu dùng, KTSG 25-4-2017.

 

Hội thảo Tranh chấp tài chính, Hà Nội 06-6-2017.

 

Hội thảo Môi trường đầu tư kinh doanh 13-6-2017.

 

Tọa đàm khoa học BOT, Hà Nội 08-9-2017.

 

Tọa đàm Quy hoạch giao thông, Hà Nội 08-9-2017

 

Hội thảo về Tiền ảo, NDH 20-12-2017.

 

Hội thảo về Tiền điện tử, NEU 31-3-2018.

 

Hội thảo Thượng tôn pháp luật, Hà Nội 16-8-2018.

 

Hội thảo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Vĩnh Phúc, 24-10-2018.

 

Hội thảo Thượng tôn pháp luật, Hà Nội 08-11-2018.

 

Hội thảo Luật Doanh nghiệp & Luật Đầu tư, VCCI 20-02-2019.

 

Hội thảo Bộ Tư pháp 07-3-2019.

 

Tọa đàm về Giáo dục quốc tế, GD 30-8-2019.

 

Hội thảo về công nghệ số, NEU 17-11-2019.

 

Diễn đàn Bất động sản, KTVN 19-12-2019.

 

Hội thảo Dòng chảy pháp luật, VCCI 26-12-2019.

 

Tọa đàm Khởi động kinh tế, ĐT 21-5-2020.

 

Hội thảo Pháp luật đất đai 02-6-2020.

 

Hội thảo Bất động sản nghỉ dưỡng 06-9-2020.

 

Hội thảo Xử lý nợ xấu, KTSG 30-9-2020.

 

Hội thảo về định hướng nghề nghiệp, HLU 15-12-2020.

 

Hội thảo về giá điện, Hà Nội 30-3-2021.

 

Diễn đàn Giao thương Việt – Mỹ 16-11-2021.

 

Hội thảo về Thị trường Bất động sản 25-11-2021.

 

 

Tọa đàm kinh tế, NTNN 21-12-2021.

 

Hội thảo Tổng kết Bộ luật Dân sự, VBF 05-12-2012.

 

Hội thảo Dự thảo Luật Đất đai, VCCI 09-10-2012.

 

Hội thảo Pháp luật Việt – Pháp, HN 27-9-2010.

Bài viết 

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!

(ANVI) - Gần đây có nhiều trang mạng xã hội đăng tin, bài giả mạo...

Bình luận 

420. Bình luận về việc “Khơi thông dòng tài...

(ANVI) - Tham luận Hội thảo "Khơi thông dòng tài chính bất động sản”, do...

Phỏng vấn 

4.242. Hai mặt tác động khi quyết định kéo dài...

(DN&KD) - Thông tư 02 về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được chủ trương...

Trích dẫn 

3.674. Ngăn ngân hàng bỏ vốn vào một giỏ

(ĐT) - Một điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 193,695