Ngôn ngữ:

(Tiếng Việt) 1.328. Xử lý nợ xấu: Không loại trừ trách nhiệm hình sự của các cá nhân gây nợ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Số lượt truy cập: 167,891