Ngôn ngữ:

(Tiếng Việt) 1.335. “Phá băng” nợ xấu từ tài sản bảo đảm

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Số lượt truy cập: 167,925