Ngôn ngữ:

(Tiếng Việt) 1.631. Chủ tịch ngân hàng không được kiêm nhiệm: Gốc không sửa thì sửa ngọn liệu có ích?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Số lượt truy cập: 167,912