Ngôn ngữ:

(Tiếng Việt) 1.842. Chủ đầu tư xin bỏ bớt trạm thu phí: Vì dân?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Số lượt truy cập: 167,918