Ngôn ngữ:

(Tiếng Việt) 2.855. Đồng tình đề xuất Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số thông qua đấu giá

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Số lượt truy cập: 167,918