Ngôn ngữ:

(Tiếng Việt) 3.886. Tiền gửi của người dân tại ngân hàng được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Số lượt truy cập: 167,918