Dịch vụ Luật sư Cá nhân

Dịch vụ luật sư nội bộ là một sản phẩm tư vấn thường xuyên của ANVI dành cho Khách hàng, với kết cấu gồm 6 dịch vụ cơ bản:

  1. Tư vấn pháp lý, giao dịch trong kinh doanh
  2. Tư vấn xử lý vấn đề bất thường
  3. Tư vấn quản lý quy trình nghiệp vụ kinh doanh
  4. Cung cấp dữ liệu pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp
  5. Tập huấn pháp luật định kỳ
  6. Tư vấn VIP (dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp).

Dịch vụ luật sư nội bộ đã được ANVI cung cấp cho Khách hàng doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực hoạt động khác nhau, trong đó:

Thuộc lĩnh vực ngân hàng, các khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ luật sư nội bộ của ANVI ổn định trong nhiều năm qua gồm có:

–     Hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu

–     Hệ thống Ngân hàng TMCP Phương Đông

–     Công ty Cổ phần Tài chính Xi măng

–     Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương

–     và nhiều chi nhánh ngân hàng khác.

Thuộc lĩnh vực chứng khoán, các Khách hàng tiêu biểu gồm có:

–     Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

–     Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS

–     Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

–     Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

–     Công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

–     Công ty CP Chứng khoán Đại Dương

–     Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Á

–     Và nhiều định chế tài chính khác trong lĩnh vực.

Thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, Khách hàng tiêu biểu của ANVI gồm có:

–     Tập đoàn Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà

–     Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

–     Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long

–     Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

–     Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM

–     Công ty Cổ phần Dầu khí Hóa lỏng Đồng Tháp

–     Công ty CP Du lịch và Thương mại Dân Chủ – Khách sạn Dân chủ (Hotel de l’Opera)

–     Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An

–     Và nhiều doanh nghiệp khác…

Bài viết 

308. Mất tiền từ séc giả, trách nhiệm thuộc...

(VNB) - Khi sự việc xảy ra, cần xác định ai là người có lỗi, lý do, nguyên...

Trích dẫn 

3.745. Giải pháp giúp thị trường bảo hiểm nhân...

(DT) - Cải tiến sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, nâng cao và kiểm...

Bình luận 

ANVI - Tranh luận lần 3 với SCB và Viện Kiểm sát...

(ANVI) - Gần như 99% bị cáo cúi đầu nhận tội, nhưng vẫn đều cảm...

Phỏng vấn 

4.284. Hủy lệnh ngăn chặn giao dịch nhiều bất...

(TT) - Được bà Trương Mỹ Lan nhờ người đứng tên hộ, sau đó bất...

Tám luật 

334. ANVI xì luật hay Lạm bàn tám luật.

(ANVI) - “Lạm bàn tám luật” hay còn gọi là “ANVI xì luật”, gồm 334...

Số lượt truy cập: 209,913