Ngôn ngữ:

(Tiếng Việt) 3.570. Có được phép “dùng” dân để diễn tập sự cố trên tàu Cát Linh – Hà Đông?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Số lượt truy cập: 167,912